วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2563

Twitter บล๊อกบัญชี ไทย 926 บัญชีปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร(information operations)

 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม twitter ได้ออกรายงาน [1]ถึงการลบเครือข่ายปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารซึ่งมี สี่ประเทศสำหรับเดื่อนตุลาคม คือ ไทย คิวบา ซาอุดิอารเบีย รัฐเซีย ซึ่งไทยนั้นมีจำนวน 926 บัญชี

[2]นโยบายของการใช้งาน platform เพื่อให้เกิดควาวมโปร่งใสน่าเชื่อถือของข้อมูลบน Twitter กฎของ Twitter มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดการกับพฤติกรรมต้องห้ามในวงกว้าง ได้แก่ :

  • สแปมที่มีแรงจูงใจทางการค้าซึ่งโดยทั่วไปมีจุดมุ่งหมายเพื่อดึงดูดการเข้าชมหรือความสนใจจากการสนทนาบน Twitter ไปยังบัญชีเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์บริการหรือโครงการริเริ่มต่างๆ
  • การมีส่วนร่วมที่ไม่ถูกต้องซึ่งพยายามทำให้บัญชีหรือเนื้อหาเป็นที่นิยมหรือมีการใช้งานมากกว่าที่เป็นอยู่
  • กิจกรรมที่มีการประสานงานซึ่งพยายามที่จะชักจูงการสนทนาโดยเทียมผ่านการใช้หลายบัญชีบัญชีปลอมระบบอัตโนมัติและ / หรือการเขียนสคริปต์ และ
  • กิจกรรมที่เป็นอันตรายการประสานงานที่ส่งเสริมหรือสนับสนุนพฤติกรรมที่ละเมิดกฎทวิตเตอร์
จะเห็นได้ชัดเจนว่า การป้องกันและเปิดเผยข้อมูลการวิเคราะห์และปิดบัญชีของกลุ่มต่าง ๆ ที่มีส่วนในการ spam ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือของ twitter และป้องกันการปั่นกระแส 

Twitter ให้ Standford ทำการวิเคราะหืและรายงาน จริง ๆ แล้วก็มีทุกเดือนเพียงแต่เดือนนี้มีของประเทศไทยรวมอยู่ด้วย

[3]รายงานของ Standford ระบุชัดเจนว่าเครื่อข่ายมีการลงทะเบียนช่วงเดือน ธันวาคม 2019  และเดือน มกราคม 2020 และแต่ละบัญชีมี  Engagement ต่ำ ในทางการตลาดออนไลน์ หมายถึง การที่คนออนไลน์ หรือคนที่ติดตามคุณอยู่บนโลกออนไลน์ “มีส่วนร่วม” กับแบรนด์ หรือร้านของคุณในช่องทาง Social Mediaต่างๆ และมีหลายตัวอย่างที่ บัญชีกลุ่มต่าง ๆ เหล่านี้ สามารถอ่านข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติ่มจาก link อ้างอิงด้านล่าง


อ้างอิง

[1] https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2020/disclosing-removed-networks-to-our-archive-of-state-linked-information.html

[2]https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/platform-manipulation

[3]https://cyber.fsi.stanford.edu/news/twitter-takedown-october-2020

ไม่มีความคิดเห็น: