วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศในปี 2017 และการแข่งขันกันทาง e-commerce

ในยุคที่ใครๆก็ใช้งาน Internet ตั้งแต่เด็กจนถึงสูงวัย มีการเปิดเผยจาก ETDA หรือ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ว่ามีการใช้งาน Internet ผ่าน

85.5 % ใช้ สมาร์ทโฟน เฉลี่ย 6.2 ชั่วโมงต่อวัน
62.0 % ใช้คอมพิวเตอร์ เฉลี่ย 5.4 ชั่วโมงต่อวัน
48.7 % ใช้คอมพิวเตอร์พกพา 4.7 ชั่วโมงต่อวัน

วันเสาร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2560

การติดตั้ง DRIVER WIRELESS N USB TP-LINK LT-WN727N


ไปเจอ Wireless USB มาครับราคา 380 บาทพอมาเสียบเข้ากับ Linux ก็ไม่สามารถใช้งานได้อ่านที่กล่องก็บอกว่า รองรับแต่ Windows
เพื่อความแน่ใจเราจะต้องตรวจสอบก่อนว่า USB ของเราไม่รู้จักอุปกรณ์นี้จริงหรือเปล่าให้ทำการเรียก Terminal ขึ้นมาแล้วตรวจสอบ ด้วยคำสั่ง lsusb

วันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560

เตรียมตัวเป็นคนไทย 4.0

คนไทย 4.0 เตรียมตัวอย่างไร

คนไทย 4.0 ต้องมีความรู้และทักษะอาชีพที่สูงขึ้น มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีอัตลักษณ์ความเป็นไทย และมีความสามารถรู้จักใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมปรับแผนงานปี 60 รัฐบาลบอกว่าคนไทย 4.0 ประชาชนรู้จักใช้เทคโนโลยีมาสร้างรายได้ สร้างอาชีพ สร้างเครือข่าย สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ นำไปสู่การผลิต แล้วทำงานน้อยลงแต่ได้ผลมากขึ้น ขณะเดียวกันก็จะต้องยกระดับคนส่วนใหญ่ที่ยังเป็นคนไทย 1.0 และ 2.0 คือ กลุ่มเกษตรกรรายย่อย กลุ่ม SMEs โอท็อป แรงงานระดับต่ำ คนด้อยโอกาส คนพิการ คนจนในเมือง ให้เข้าถึงทรัพยากร ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ และมีโอกาสที่เป็นธรรม