วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2556

ตัวเลขอัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ปี 2555

5 ปีที่ผ่านมา อัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์บนเครื่องพีซีของประเทศไทยลดลงจากร้อยละ 80 ในปี 2549 เหลือร้อยละ 72 ในปี 2554 สำหรับ ปี 2555 ที่ผ่านมา บก. ปอศ. เข้าตรวจค้นพบองค์กรธุรกิจ 182 แห่งทั่วประเทศ และพบว่ามีการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์พีซี 4,573 เครื่อง มูลค่าความเสียหาย 447.85 ล้านบาท ทำให้เห็นว่าการตระหนักถึงการใช้ซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ลดลงน้อยมาก