วันพุธที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การติดตั้ง DRUPAL กับ LINUX SERVER

การติดตั้ง drupal กับ Linux Server จะยุ่งยากกว่า ติดตั้ง บน Windows Server ในที่นี้บางอย่างของ windows Server จะไม่ต้องยุ่งยากมากนักมาเริ่มด้วยการ สร้างฐานข้อมูลไว้รอเพื่อการติดตั้งเว็บไซต์ด้วยการใช้ phpMyAdmin จากนั้นทำการ แตก tar

1.เข้าเว็บด้วย http://localhost/phpMyAdmin/