วันพุธที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การติดตั้ง DRUPAL กับ LINUX SERVER

การติดตั้ง drupal กับ Linux Server จะยุ่งยากกว่า ติดตั้ง บน Windows Server ในที่นี้บางอย่างของ windows Server จะไม่ต้องยุ่งยากมากนักมาเริ่มด้วยการ สร้างฐานข้อมูลไว้รอเพื่อการติดตั้งเว็บไซต์ด้วยการใช้ phpMyAdmin จากนั้นทำการ แตก tar

1.เข้าเว็บด้วย http://localhost/phpMyAdmin/

2.Click ที่ data base จากนั้น  create new database ตั้งชื่อฐานข้อมูลและ คลิก Createต่อมาทำการแตก tar โปรแกรม drupal 7.10 ที่ Download มา

sudo tar xvzf drupal7-10.tar.gz -C /opt/lampp/httpdocs/

sudo cd /opt/lampp/httpdocs/

sudo mv drupal7.10/ web/

3.กลับมาที่ Browser เรียก URL http://localhost/web/4.ทำการคลิก save and continue5. เมื่อพบกับ erro แบบนี้หมายถึงServer ไม่สามารถสร้าง files/ และ copy ไฟล์ setting.php ได้ตาม Path ที่เป็นสีแดงเพื่อเป็นการสร้าง ไฟล์ setting.php

cd /opt/lampp/httpdocs/web/sites/default/

sudo cp default.setting.php setting.php

sudo chmod 777 setting.php

สร้างโฟรเดอร์ files

sudo mkdir files

sudo chmod 777 files

6.กลับมาที่ Browser แล้วกด F5 เพื่อ Refresh จะได้หน้าจอต่อไปนี้ให้กรอกข้อมูลเกี่ยวกับ ฐานข้อมูล7.จากนั้นขบวนการติดตั้งเกิดขึ้นหากเป็น Windows server จะผ่านขั้นตอนทั้งหมดมาถึงขั้นตอนนี้เลยทันที8.กรอกข้อมูลของเว็บไซต์ และ จะเห็นคำเตือนให้กลับไปแก้ไข permission ของไฟล์ setting.phpทำการแก้ไข Permission ของไฟล์ setting.php

sudo chmod 755 setting.php

เมื่อทำการบันทึกเรียบร้อยแล้วเป็นอันเสร็จขั้นตอนการติดตั้งทำการคลิกที่ visit You new site จะได้หน้าจอดังนี้ขั้นตอนการติดตั้งก็จบลงไม่มีความคิดเห็น: