วันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562

Project soli เซ็นเซอร์จับการเคลื่อนไหวของมือด้วยเรด้าร์ ได้รับอณุมัติจากสหรัฐอเมริกา

กลับมาเป็นข่าวอีกครั้ง สำหรับ project Soli ของ google เนื่องจาก google ได้รับอณุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลสหรัฐในการใช้คลืน เรด้า เพื่อการจับความเคลื่อนไหวของมือ ที่เรียกว่า project Soli ต่อจากนี้ไปช่วงเดือนมีนาคม ก็จะมีการขอเพิ่มเติมในคลื่นวิทยุที่มีความถี่ 57 - 64 GHz ซึ่งเป็นความถี่ที่สูงมาก แต่คลื่นวิทยุความถี่นี้สามารถใช้งานบนเครื่องบินได้

Google เปิดเผยโครงการนี้เมื่องาน google I/O ช่วงปี 2016 โดยตัวชิฟ มีขนาด 5x5 mm เท่านั้น และชิฟตัวนี้มีการประมวลผลที่ 10000 เฟรมต่อวินาที โดยการส่งคลื่นเรด้าออกมาและสะท้อนกลับไปเป็นเฟรม ระดับการเคลื่อนไหวของนิ้วมือออกมาเป็น 3D ลองนึกภาพว่า ภาพยนต์ที่เราดูกัน เริ่มจาก 25 เฟรมต่อวินาทียังให้ภาพเคลื่อนไหวที่สมจริงมากดังนั้นการประมวลผลของชิฟ Soli sensor จะแม่ยำขนาดไหน

ลักษณะการทำงานของเรด้า คือ เมื่อ ส่งคื่นวิทยุออกไปมันจะสะท้อนกลับมาทำให้เราสามารถรู้ระยะวัตถุจากการสะท้อน และ ถูกพัฒนาขึ้นมาเรื่อย ๆ จนสามารถ วาดวัตถุนั้นออกมาได้ ซึ่งเป็นที่นิยมกันในวงการ การบิน การทหาร การแพทย์ แต่สำหรับโปรเจคโซลิ คาดว่าจะนำมาใช้ในการควบคุมเสมือนจริง

การใช้เรด้าแทนการประมวลผมภาพจาก CCD ของกล้องเพราะ เรด้า ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของแสงสว่างดังนั้นในที่มือก็สามารถทำมือท่าทางได้

Soli เป็นโปรเจคที่นำไปใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้มากมายโดยที่ผู้ใช้งานจะทำท่าทางเสมือนกดปุ่มแต่ไปได้กดปุ่ม ทำท่าทางหมุนเม็ดมะยม นาฬิกาข้อมือ แต่ไม่ได้สัมผัสจริงเพียงใช้สองนิ้วมือสัมผัสกันเช่นเดียวกับการหมุนเม็ดมะยมที่นาฬิกา การปิดกุญแจ โดยไม่ต้องเสียบกุญแจ

ความแน่นยำของท่าทางจะเกิดได้เพราะมีการนำเอาเทคโนโลยี matchine learning มาใช้แปลการเคลื่อนไหวต่าง ๆ matchine learning เป็นส่วนหนึ่งของในวิทย์คอม ซึ่งพัฒนาการจากการประมวลผลรูปแบบหรือ pattern และทฤษฎีการคำนวนของปัญญาประดิษฐ์

ยกตัวอย่างการทำไปใช้ ต่อไปจะไปอยู่ใน นาฬิกาแน่นอน เครื่องเล่น game การนำไปใช้กับ Virtual Reallity (VR) อยู่ใน Smart Phone ในอนาคต กล่องถ่ายภาพเพื่อถ่ายภาพ เมื่อสามารถลดการกดปุ่มแต่ใช้ท่าทางแทน อุปกรณ์ที่ใช้งานกันน้ำ หรือ ใต้น้ำก็จะมีความลึก

ไม่มีความคิดเห็น: