วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561

สรุป IoT Trends 2018

ในปีนี้ที่หลายคนคาดการกันว่า IoT จะมีปรากฏการหลายอย่างซึ่งเราจะเห็นว่าปีนี้ อุปกรณ์ทีเชือมต่ออินเตอร์เน็ต หรือ สื่อสารกับ โมบายมากขึ้น แต่เอาเข้าจริง ๆ ปีนี้สิ่งของที่เชื่อมต่ออินเตอร์ ดูเหมือนจะเติบโตไปอย่างช้าๆ มาดูว่ามีอะไรที่เติบโตขึนไปบ้าง

Smart Home
ปีนี้ smart home จะชัดเจนกว่าใครเราจะเห็นคอนโด บ้าน ใส่อุปกรณ์ อัจฉริยะมาก ขึ้นในหลายๆ โครงการ อุปกรณ์ที่นิยมก็จะเป็นข้อมูลการใช้ไฟฟ้า การเปิดปิดอุปกรณ์ เช่น smart Plug เครื่องฟอกอากาศปรับการไหลเวียนอากาศในบ้าน

Smart fram
การเติบโตของ Smart Farming ในปีนี้ดูเหมือนไม่ค่อยเติบโตเท่าที่ควร เพราะการลงทุนกับอุปกรณ์ยังสูงอยู่ ยอดขายโดรนที่ใช้พ่นยา ก็มีขายได้บ้าง แต่การพ่นยาก็ไม่ได้ทำบ่อยเท่ากับการรดน้ำ  เกษตรกรยังคงใช้วิธีตั้งเวลาเปิดปิดมากกว่าที่จะติด อุปกรณ์ อัจฉริยะ แบบให้รถน้ำเอง แต่ก็มีแนวโน้มว่า การปลูกต้นไม้บนที่พักอาศัยเช่นคอนโดที่นิยมเลี้ยงแคนตัส จะมีการใช้อุปกรณ์ มือ ถือสั่งรถน้ำต้นไม้ มีอุปกรณ์ที่ขายแล้วเช่น กระถางต้นไม้จาก mi เครื่องรถน้ำขนาดเล็กสั่งการผ่านมือถือ  เครื่องฟักไข่อัตโนมัติ

Smart Health
ในด้านสุขภาพเราจะเห็นการลงทุนเรื่อง Iot กันอยู่บ้างเพื่อต้องการรับข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยในรถฉุกเฉิน และส่งข้อมูลของอุปกรณ์เหล่านั้นไปยังโรงพยาบาล เช่นตำแหน่งรถเพื่อส่งข้อมูลในการบริหารการเดินทางของรถที่มีผู้ป่วยติดไฟแดง อุปกรณ์การแพทย์รุ่นเก่า ก็มีการศึกษาถึงการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต เพื่อส่งข้อมูลไปถึงโรงพยาบาล

IIoT
ในด้านอุตสาหกรรม ช่วงนี้อาจจะยังไม่เห็นทิศทางเท่าที่ควรว่าจะเติบโตไปในทางใดแต่เครื่องจักรรุ่นใหม่จะมีการเก็บและส่งข้อมูลกันแล้ว เพื่อตรวจสอบการทำงานย้อนหลัง

I beacon และ  Eddystone
อุปกรณ์ที่คาดว่าจะได้รับความนิยมในปี 2018 แต่ ก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรอย่างเช่น อุปกรณ์  ที่เรียกว่า BLE เพราะการใช้งานผู้รับต้องเปิด สัญญาณบูลทูธตลอดเวลา และที่สำคัญ BLE ต้องมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ อาจจะสอง ปีแล้วค่อยเปลี่ยนก็จะไม่ค่อยสะดวกในการใช้งานแต่ก็ยังเป็นสิ่งที่ยังอยู่ในเทรนที่น่าจะเติบโตได้


ไม่มีความคิดเห็น: