วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560

งานเทคโนโลยีดิจิทัล digital Thailand Big Bang ที่ผ่านไป

เพิ่งจบไปหมาด ๆ กับงาน Digital Thailand Big bang 2017 เป็นงานที่รวบรวมเทคโนโลยี ดิจิตัลในรูปแบบต่าว ๆ เอาไว้ในงาน เช่น Smart City , Software and Services, Tecnology จากค่าย มือถือ เช่น IOT ส่วนของการแสดงผลงานของ Start UP เป็นงานที่จัดได้ใหญ่มาก ได้รับคำชื่นชมจาก ชาวต่างชาติที่มาดูงาน ว่าจัดได้ยิ่งใหญ่ เหมือนนำเสนอความพร้อมของประเทศที่จะไป สู่ Thailand 4.0 มีชาวต่างชาติมา นำเสนอเทคโนโลยีด้วย

ในวงการพัฒนากำลังคนในด้านศึกษา ผมได้เข้าไปร่วมในการสังเกตุการและแสดงความคิดเห็นว่า จริง ๆ แล้วประเทศของเรา มีความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะ พัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยกล่าวถึงภาพรวมของเทคโนโลยี โดยเฉพาะนักพัฒนา developer หรือ โปรแกรมเมอร์ โดยปัญหาใหญ่ของประเทศเราในขณะนี้ กำลังขาดแคลด

การผลิตบุคคลากรให้ตรงความต้องการนั้น ผมได้ให้ความเห็นไปว่า กระทรวงศึกษาของ เราได้พยายามปรับการเรียนการสอนไปบ้างแล้ว เช่น ส่งเสริมการนำเอา STEM education เข้าไปใช้ในโรงเรียนที่มีความพร้อมมีครูที่จะนำเอาวิทยาศสตร์ เทคโลโนโลยี

การผลติบุคลากรของภาคอาชีวะ มีโครงการเรียกว่าไตรภาคี เพื่อให้สถานประกอบการ กับสถานศึกษาได้ทำงานร่วมกันโดยส่งนักศึกษาไปฝึกงานแล้วกลับมาเรียนและกลับไปทำงาน โดยทำกันมาสักระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งสอดคล้องกับ นโยบาย Linkin ในสิงคโปร์ ที่จะมีผู้ประกอบการบริษัทฝึกอบรมเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ และมีภาครัฐให้การสนับสนุน

การศึกษาในประเทศเราโดยมากจะพูดถึงแต่ การเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา ตอนปลายที่เด็กจบไปแล้วไม่เข้าเรียนสาย เทคโนโลยีเท่าที่ควร จนมหาวิทยาลัยขาดแคลนจำนวนผู้เรียน ส่วนหนึ่ง จำนวนเด็กที่เกิด ก็ลดน้อยลงด้วยเช่นกัน


ไม่มีความคิดเห็น: