วันพุธที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560

แนวโน้มของเทคโนโลยีที่ในอีกสิบปีข้างหน้า

สัปดาห์นี้จะพูดถึงเทรนที่จะทำนายให้เห็นถึงเทคโนโลยีในอนาคต ที่เปิดเผยโดย gartner ล่าสุดที่เรียกว่า Hype Cycle 2017 ที่เปิดเผยออกมาเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2017 เทคโนโลยีใหม่ที่ จะเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจได้ เช่น Blockchain , ปัญญาประดิษฐ์ และ Augmented Reality


ในอนาคตที่มากกว่า 10 ปี มีการพูดถึงเทคโนโลยีที่เรียกว่า Brain computer interface นั่นหมายความว่าถ้าสำเร็จ มนุษย์อาจจะต้องถูกปลูกถ่ายชิฟ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้น 
สำหรับเทคโนโลยีอันใกล้นี้ หมายถึง 5 ปี Hype Cycle ระบุว่า Machine learning , Blockchain ,Drones เชิงพาณิชย์ , Software เพื่อการรักษาความปลอดภัย ที่สำคัญที่เข้ามาใหม่คือเรื่อง Brain-Computer interfaces
สำหรับเทคโนโลยีที่ควรโฟกัส มีสามเรื่องด้วยกันที่เป็น mega-tren คือ

Artificial intelligence(AI) Everywhere

จะเข้าไปมีบทบาท ในหลายๆ ด้าน , ผู้รำทางด้านเทคโนโลยีจะต้อง คาดการเรื่องเหล่านี้ เพราะจะมีผลกระทบกับธุรกิจ ลองดูว่า จะเอา Ai มาทำประโยชน์อะไรกับธุรกิจเราได้บ้าง

Digital Platforms

ที่ประกอบไปด้วย Iot platform , Blockchain,5G, แบะอื่นๆ มองดูว่า ธุรกิจของเรา
จะเอา Blockchain มาทำประโยชน์อะไรกับธุรกิจของเราได้บ้าง หรือ Machine Learning เพื่อจะได้แข่งขันในอีก 5 - 10 ปีข้างหน้า

Transparently Immersive Experiences

ประกอบไปด้วย 4D Printing , Augmented Reality, Brain-Computer Interface, Connected Home และอื่นๆ ดูเพิ่มเติมจากตารางสรุป


ตัวอย่างของเทคโนโลยีเทรน AI Everyware 

 ยานพาหนะที่มี AI จะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุลงได้ การเอา IOT และ AI มาช่วยในเรื่องการจัดการจราจร การขนส่งมวลชน ก็จะช่วยให้ผู้คนวางแผนการเดินทางได้มาก

Transparently Immersive Experiences

ตัวอย่างที่เห็นในเรื่องนี้ก็อย่างเช่น เมื่องาน F8 conference ที่เฟสบุคจัดขึ้นก็จะเห็นว่ามีการเปิดตัว Camera Effects Platform เพื่อเชื่มกับโลกเสมือนจริงของ Social เข้าหากัน การใช้ AR ในอนาคตก็จะเริ่มมีมากขึ้น เช่นที่เห็นก็จะเป็น Game 

อ้างอิงจาก Gartner

ไม่มีความคิดเห็น: