วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560

การใข้งาน edubuntu ในโรงเรียนปอเนาะ

โรงเรียนปอเนาะเป็นโรงเรียนสอนศาสนาของชาวมุสลิมที่มีการจัดการเรียนการสอนที่แตกต่างเพราะโดยวิธีการดำเนินชีวิตนั้นชาวมุสลิมต้องละหมาดวันละห้าครั้งดังนั้นการเรียนการสอนในปกติจึงไม่สามารถตอบสนองต่อวิธีทางศาสนาได้ วันนี้วันที่ 22 บทความนี้ได้เขียนหลังจากที่ได้นำเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 9 เครื่องที่ได้รับบริจาคมาจาก Marvelic Engine Co., Ltd. - บริษัท มาร์เวลิค เอ็นจิ้น จำกัด ผมและเพื่อนๆ จึงเดินทางลงมาจังหวัดกระบี่บริเวณหาดคลองม่วง จะมีโรงเรียนปอเนาะเล็กๆอยู่ชื่อโรงเรียนภูมิสวรรค์ มีการจัดการเรียนการสอนถึงชั้น ม.3

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ edubuntu (เอ็ดอูบันตู)


edubuntu ประกอบไปด้วย Application จาก Software Center แล้วนำมาจัดกลุ่มเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในแต่ละช่วงชั้นปี
 • ubuntu-edu-preschool - Preschool ( 
 • ubuntu-edu-primary - Primary ( ages 6-12) educational application bundle
 • ubuntu-edu-secondary - Secondary ( ages 13-18) educational application bundle
 • ubuntu-edu-tertiary - Tertiary ( university level ) educational application bundle
สำหรับโรงเรียน ปอเนาะ จะมีการเรียนการสอนภาษา อาหรับ ด้วยดังนั้นจึงต้องมีการติดตั้ง คีย์บอร์ดภาษา Arabic(QWERTY) หมายถึงคียฺบอร์ด ภาษา อารบิคที่ใช้แป้นพิมพ์ QWERTY ซึ่งก็คือคีย์บอร์ดที่เราใช้ปกติมีการเรียงแป้นพิมพ์ตัวอักษรแถวบนเริมต้นด้วยตัว Q
ภาพตัวอย่างการใช้คีย์บอร์ดภาษาอาหรับ

ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพิมพ์เอกสารบน edubuntu ก็คือ LibreOffice : ในชุดออฟฟิศนี้ประกอบไปด้วย Writer ใช้แทน Word มี cal ใช้แทน excel และมี impress ใช้แทน power point สามรถใช้งานได้เป็นอย่างดี

LTSP (Linux terminal Server Project)

สำหรับ edubuntu นั้นออกแบบมาให้รองรับการทำงานแบบ Terminal server หมายความว่าถ้าเรามีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่มี Hard disk ก็สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้โดยจะใช้การเชื่อมต่อผ่าน network adapter
โดยที่เครื่องลูกค่ายให้ตั้งค่า Boot order ผ่าน Ethernet card หรือที่เราเรียกกันว่า Lan card โครงการนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า  Thin Client Solution สามารถศึกษารายละเอียดโครงการนี้ได้ที่ http://www.ltsp.org

ซอฟต์แวร์อื่น ๆ สำหรับการเรียนการสอน

Firefox ใช้สำหรับท่องเว็บสืบค้นข้อมูลจาก Internet สำหรับ Application ต่าง ๆ นั้นอ้างอิงจาก https://wiki.ubuntu.com/Edubuntu/AppGuide

Applications


ubuntu-edu-preschool


 • blinken - KDE version of the Simon electronic memory game 
 • gamine - Interactive game for young children 
 • gcompris - Educational games for small children 
 • kanagram - jumble word puzzle 
 • khangman - Hangman word puzzle 
 • ktuberling - stamp drawing toy 
 • tuxpaint - A paint program for young children 
 • klettres - foreign alphabet tutor for KDE 
 • pairs - memory and pairs game 

ubuntu-edu-primary


 • celestia-gnome - real-time visual space simulation (GNOME frontend) 
 • gcompris - Educational games for small children 
 • kalzium - periodic table and chemistry tools 
 • kanagram - jumble word puzzle 
 • kbruch - fraction learning aid for KDE 
 • khangman - Hangman word puzzle 
 • kig - interactive geometry tool for KDE 
 • kmplot - mathematical function plotter for KDE 
 • ktouch - touch typing tutor for KDE 
 • ktuberling - stamp drawing toy 
 • kturtle - educational programming environment 
 • kwordquiz - flashcard learning program 
 • klettres - foreign alphabet tutor for KDE 
 • kalgebra - algebraic graphing calculator 
 • kgeography - geography learning aid for KDE 
 • kstars - desktop planetarium for KDE 
 • laby - Learn how to program with ants and spider webs 
 • lybniz - mathematical function graph plotter 
 • marble - globe and map widget 
 • parley - vocabulary trainer 
 • ri-li - a toy train simulation game 
 • step - interactive physical simulator for KDE 
 • tuxmath - math game for kids with Tux 
 • tuxpaint - A paint program for young children 
 • tuxtype - Educational Typing Tutor Game Starring Tux 
 • pairs - memory and pairs game 

ubuntu-edu-secondary


 • calibre - e-book converter and library management 
 • celestia-gnome - real-time visual space simulation (GNOME frontend) 
 • dia-gnome - Diagram editor (GNOME version) 
 • inkscape - vector-based drawing program 
 • kalzium - periodic table and chemistry tools 
 • kbruch - fraction learning aid for KDE 
 • kig - interactive geometry tool for KDE 
 • kmplot - mathematical function plotter for KDE 
 • ktouch - touch typing tutor for KDE 
 • ktuberling - stamp drawing toy 
 • kturtle - educational programming environment 
 • kwordquiz - flashcard learning program 
 • kalgebra - algebraic graphing calculator 
 • kgeography - geography learning aid for KDE 
 • kstars - desktop planetarium for KDE 
 • laby - Learn how to program with ants and spider webs 
 • lightspeed - Shows how objects moving at relativistic speeds look like 
 • lybniz - mathematical function graph plotter 
 • marble - globe and map widget 
 • melting - compute the melting temperature of nucleic acid duplex 
 • parley - vocabulary trainer 
 • pencil - animation/drawing software 
 • ri-li - a toy train simulation game 
 • step - interactive physical simulator for KDE 
 • chemtool - chemical structures drawing program 
 • fritzing - Easy-to-use electronic design software 
 • einstein - Puzzle game inspired on Einstein's puzzle 

ubuntu-edu-tertiary


 • calibre - e-book converter and library management 
 • celestia-gnome - real-time visual space simulation (GNOME frontend) 
 • dia-gnome - Diagram editor (GNOME version) 
 • inkscape - vector-based drawing program 
 • kalzium - periodic table and chemistry tools 
 • kmplot - mathematical function plotter for KDE 
 • ktouch - touch typing tutor for KDE 
 • kturtle - educational programming environment 
 • laby - Learn how to program with ants and spider webs 
 • lightspeed - Shows how objects moving at relativistic speeds look like 
 • lybniz - mathematical function graph plotter 
 • marble - globe and map widget 
 • melting - compute the melting temperature of nucleic acid duplex 
 • pencil - animation/drawing software 
 • step - interactive physical simulator for KDE 
 • yorick - interpreted language and scientific graphics 
 • cantor - interface for mathematical applications 
 • rocs - graph theory IDE 
 • chemtool - chemical structures drawing program 
 • fritzing - Easy-to-use electronic design software 

ไม่มีความคิดเห็น: