วันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560

ออกจากกลุ่มเฟสบุค(FaceBook)ที่ไม่พึงประสงค์แบบถาวร

หลายคนคงประสบปัญหา มีคนเรา มา add เข้าไปยังกลุ่ม ขายของ เป็นยาปลุกหรือยาชูกำลัง ซึ่งมีมากมายใน facebook แต่ก็พบว่าเมื่อออกจากกลุ่มแล้วก็ยังถูก add เข้าไปเพิ่มอีกจนไม่สามารถออกอย่างถาวรได้วันนี้จะมาเผยเคล็ดลับและวิธีการออกจากกลุ่มอย่างถาวรนั้นทำอย่างไร
ไม่มีความคิดเห็น: