วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562

Deepfake เทคโนโลยี นำมาสร้างแอปพลิเคชั่น Zao ใส่รูปใบเดียวก็เป็นนางเอกในภาพยนต์ได้แล้ว

ก่อนหน้านี้เคยได้นำเสนอเรื่องราวของ DeepFake การสร้างข่าวปลอมในรูปแบบวีดีโอกันมาแล้วนั้น ตอนนี้ก็มีคนจีน ทำแอปพลิเคชั่น ออกมาสร้างความสนุกสนานให้กับผู้ที่ อยากเป็น ดาราใน ซีนของภาพยนต์ดังๆในจีนออกมา โดยใช้การถ่ายรูปใบหน้าของเราเพียงใบเดียว ด็จะสามารถเอาหน้าของเราไปแทน พระเอกนางเอกในวีดีโอนั้นได้ แอปนั้นชื่อ Zao ซึ่งตอนนี้มีอยู่ใน Apple ios ในประเทศจีน แอป Zao ตัวนี้ ผู้พัฒนาว่า Changsha Shenduronghe Network Technology ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Momo บริษัทจีนที่ทำเกี่ยวกับระบบ Live-Streaming และบริการหาคู่ 

Zao แสดงให้เห็นว่า การสร้างคลิปวีดีโอ ที่ไมจำเป็นต้องใช้ตัวตนจริง ๆ เข้ามาก็สามารถทำได้ เพียงแค่ใช้รูปถ่ายใบเดียว และ  Zao แอปได้เตรียมคริป วีดีโอเอาไว้ให้เลือกว่าจะเอาไปใช้กับภาพยนต์เรื่องใด

รายงานจาก south chaina morning post ว่า เรื่องนี้รัฐบาลจีนเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ออกกฏระเบียบ ห้ามนำ เทคโนโลยี deepfaceมาใช้ในทางการเมืองและรวมถึงการนำไปใช้ในทางความมั่นคง แต่ก็ไม่ได้ห้ามว่า แอปนี้จะต้องหยุดพัฒนาหรือให้ติดตั้งกัน รายงานข่าวบอกว่ากฏที่ออกมากว้างมากไมไ่ด้เฉพาะเจาะจงลงไป แต่ละบุว่า "การนำเทคโนดลยีใหม่ ๆ มาใช้ เช่นอุตสาหกรรม Deepface ในวีดีโอออนไลน์ ทำให้มีความเสี่ยงในการใช้เนื้อหาดังกล่าวเพื่อ ขัดขวางระเบียบของสังคมและละเมิดผลประโยชน์ของประชาชน สร้างความเสียหายทางการเมือง และสร้างผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ" ประกาศนี้เป็นข่าว ออกมาเมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา กฏระเบียบใหม่ของจีนจะนีการร่างขึ้นมา และมีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2563

แอปนี้มีการกล่าวถึงความป็นส่วนตัวว่า Zao จะเก็บรูปไปทำอะไร แน่นอนในวงการ AI การที่จะทำให้ ML นั้นฉลาดขึ้นก็ต้องมีรูปใบหน้าให้มากที่สุดและต้องเป็นอัลกอลิทึ่ม ที่ไม่สามารถใช้ภาพถ่ายมาระบุให้ AI มันรู้จักว่านี้ก็คือใบหน้าอีกเช่นกัน นั้นก็ต้องใช้ภาพใบหน้าที่หลากหลาย 

อ้างอิง https://www.scmp.com/tech/apps-social/article/3039978/china-issues-new-rules-clamp-down-deepfake-technologies-used


ไม่มีความคิดเห็น: