วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ปัญหาเรื่องฟ้อนต์ TH Sarabun IT9 ทำไมต้องเลิกใช้

ผมคงไม่ต้องอ้างอิงระเบียบสำนักนายกว่าด้วยเรื่องการใช้ฟ้อนต์ TH Sarabun หรือที่อ่านว่า ไทยสารบัญ และประกาศให้ใช้เลขไทยในหนังสือราชการ เพราะประกาศมาตั้งแต่ปี 2549 เพียงแค่ขอความร่วมมือไมไ่ด้บังคับใช้ ลิงค์เอกสาร

ในการพิมพ์เลขไทยในต้องกดปุ่ม shift แล้วพิมพ์บนแป้นตัวเลข ตามมาตรฐานเครื่องพิมพ์ดีด แต่ก็มีหลายคนชอบพิมพ์ตัวเลข ตรงแป้นตัวเลข ที่เพิ่มเข้ามาในแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์เพื่อพิมพ์เลขภาษาอาราบิก มันไม่สะดวกมีคนนำไปดัดแปลง แล้วออกฟ้อนต์ใหม่ชื่อ TH Sarabun IT9 ขึ้นมาเพื่อให้สามารถพิมพ์เลข อาราบิค ที่แป้นพิมพ์ตัวเลขเป็นเลขไทยฟ้อนต์ TH Sarabun IT9 มีรหัสที่ไม่เป็นมาตรฐาน เพราะเลข 1 ของเลข อาราบิกจะเป็นเลข ฐาน 16 คือรหัส 31 แต่กลายเป็นว่า มีเลขไทยมีสองชุด ชุดแรกไปใช้รหัส 31 เช่นเดียวกับฟ้อนต์มาตรฐานสากล


ถ้ามาดูรหัส 31 ของฟ้อนต์ TH Sarabun IT9 จะกลายเป็นเลขไทยดังนั้นจะมีปัญหาระหว่างการพิมพ์เอกสารออกเครื่องพิมพ์เพราะรหัสฐาน 16 ไม่ได้ตรงกับมาตรฐาน

การใช้ฟ้อนต์ TH Sarabun IT9 จะมีปัญหาเรื่องการติดตั้งสำหรับคนที่ใช้ Mac OS จะไม่สามารถติดตั้งได้เนื่องจากไม่ผ่าน Validation หากคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ Apple macinthos จะไม่สามารถแสดงผลเอกสารได้เหมือนกับคนที่มีฟ้อนต์ TH Sarabun IT9
หลายคนเข้าใจผิดว่าฟ้อนต์ TH Sarabun PSK กับ TH Sarabun IT9 หน้าตาเหมือนกันก็จริง แต่คอมพิวเตอร์ ไม่ได้เห็นเหมือนเรา ถ้าใครใช้เครื่อง Apple ก็จะมีปัญหาทันที ใครส่ง TH Sarabun IT9 มาก็ต้องแก้ไขเอกสารเพราะจะเพี้ยนมาก จะต้องแก้ใขใหม่ให้เป็น TH Sarabun PSK สร้างภาระให้กับผู้รับเอกสาร

ตามหลักสากลแล้วตัวเลขเครื่อง หมายเลขตัวถัง ชื่อรหัสสินค้า มักจะใช้เลข อาราบิก ซึ่งบางอย่างเป็นเครื่องหมายการค้า ทำให้เราไม่สามารถใส่ เลขเหล่านั้นเป็นเลขไทยลงไปใน TOR จัดซื้อจัดจ้างได้
เมื่อใช้ฟ้อนต์ IT9 พิมพ์แล้วเปลี่ยนไปใช้ฟ้อนต์อื่นเพียงเพื่อจะให้พิมพ์หมายเลขทางการค้าเหล่านั้นก็จะทำให้เกิดความยุ่งยากในการใช้งานและสร้างสไตร์ตัวอักษร

ตามข้องตกลงร่วมกัน Internationalization (บางครั้งเราจะเรียกสั้นๆว่า "I18N ,  "I - คืออักษรตัวแรกและ ต่อด้วยตัวอักษร 18 ตัวและปิดตัวท้ายด้วย  -N") ในการสร้าง Produc ต้องสนับสนุน ตัวอักษรตามมาตรฐาน, การสร้าง TH Sarabun IT9 ก็เป็นการทำผิดข้อตกลง ต่อไปใครจะใช้เลขอะไรใน Unicode ได้ตามสะดวกก็จะหามาตรฐานอะไรมารองรับไม่ได้เลยเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร หรือ เพื่อการแปลภาษา

ไม่มีความคิดเห็น: