วันอังคารที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ดับฝัน Fans Token

เมื่อพูดถึง Token ต้องแยกให้เข้าใจง่ายขึ้น Token คือ สินทรัพย์ดิจิทัลประเภทหนึ่งมีสถานะเหมือน crypto currency แต่เป็น Coin ที่ไม่มี Block chain เป็นของตัวเองอาจจะไปใช้บริการของผู้ให้บริการบางรายเช่น ETH ซึ่งมี Block chain ให้บริการ Binance (BNB) ในไทยก็เริ่มมีแล้ว เช่น KUBChain (KUB) แต่ถ้าเป็น Coin จะมี Block Chain เป็นของตัวเอง เช่น Bitcoin , ETH, DOGE และจะสามารถทำ Mining coin ได้ 

แล้ว Fans Token คืออะไร แฟน Token คือ Token ที่ออกมาเพื่อให้แฟนคลับของ Influencer ต่างๆ ได้ครอบครอง Token ดังนั้น Fans Club ก็จะสะสมเหรียญ ผ่านการแจกฟรีในระยะแรก ๆ หรือ ร่วมกันทำกิจกรรม ออนไลน์ผ่าน YouTube

แต่สิ่งหนึ่งก็คือ สินทรัพย์ดิจิทัล จะมีจำนวนจำกัด ไม่สามารถออกเพิ่มได้ ออกเพิ่มก็ต้องเป็นเหรียญชื่อใหม่ไปดังนั้นเมื่อมีจำนวนจำกัด ต่อไปก็จะมีความต้องการมากขึ้นจาก Fan Club เพื่อใช้ในการแลกกับกิจกรรมพิเศษ ต่างๆ 

เมื่อวันศุกร์ที 11 มิถุนายน กลต ได้ออกประกาศเพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ถึงแม้ว่า ประเทศไทยจะมีการ ออก Fans Token มาแล้วก็ตาม เมื่อต้นเดือน พฤษภาคม แต่ประกาศของ กลต ออกมาก็สร้างเสียงบ่นให้กับ นักลงทุนในตลาด Crypto เช่นปิดกั้นตลาดบ้าง ล้าหลังบ้าง ต่างๆนานา แต่ถ้าเราอ่านประกาศแล้วก็พบว่า 

หลักเกณฑ์การคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัล ต้องมีข้อกำหนด ที่จะไม่คัดเลือกโทเคนดิจิทัลที่กำหนดสิทธิของบุคคลในการได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการหรือสิทธิอื่นใดที่เฉพาะเจาะจง และพร้อมที่จะให้ผู้ถือใช้ประโยชน์ได้ทันทีในวันที่ออก หรือคริปโทเคอร์เรนซีที่ออกโดย มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ มาซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

(1) ไม่มีวัตถุประสงค์หรือสาระชัดเจนหรือไม่มีสิ่งใดรองรับโดยมีราคาขึ้นอยู่กับกระแสในโลกโซเชียล (Meme Token)
(2) เกิดจากกระแสความชื่นชอบส่วนบุคคล (Fan Token)
(3) โทเคนดิจิทัลที่เกิดจากการนำเทคโนโลยีมาใช้แสดงความเป็นเจ้าของหรือให้สิทธิในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือที่เฉพาะเจาะจง โดยไม่สามารถใช้โทเคนดิจิทัลประเภทและชนิดเดียวกัน และจ านวนเท่ากันแทนกันได้ (Non - Fungible Token : NFT)
(4) โทเคนดิจิทัลที่ออกโดยผู้ประกอบธุรกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเองหรือบุคคลซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบธุรกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลดังนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์สำหรับธุรกรรมที่เกิดขึ้นบนบล็อกเชน(blockchain) 

เรื่องนี้ถือว่า กลต มองเรื่องนี้ได้ขาด ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น เพราะ หากปล่อยให้มีการนำ Token ทั้งสี่แบบเข้ามา ซื้อขายในศูนย์แลกเปลี่ยนจะเกิดการปั่นราคากันได้ อย่างที่เคยเกิดขึ้นเมื่อราคาถูกปั่นด้วย ข้อความของ elon musk ที่เชียร์ meme Token ที่ออกมาล้อเลียน ฺฺBitcoin อย่าง doge coin ทำให้ราคาพุ่งสูง และ ป้องกันปัญหาที่จะมีเหรียญล้อเลี่่ยนผู้มีชื่อเสียงทางการเมือง หรือ Dogelon Mar(ELON) ที่ออกมาล้อเลียน Elon musk หาก Token เหล่านั้นมีการ เผาเหรียญขึ้นมา จะเกิดปัญหากับนักลงทุนตามมา เราสามารถหาได้ว่าเหรียญใดบ้างเป็น meme coin จาก https://coinmarketcap.com/th/view/memes/

Fans Token ที่ออกมาในขณะที่ influencer มีชื่อเสียงแต่พอหลังจากนั้นหมดชื่อเสียงแล้ว ราคาจะเป็นอย่างไร ซึ่งมันไม่ได้มีโครงสร้างพื้นฐานทางระบบเศรษฐกิจ ในขณะที่มีชื่อเสียง น้องๆหนูๆ ลูกๆหลานๆ ของเราอาจจะ ต้องใช้เงินเพื่อแลก FansToken ที่อ้างอิงราคา จากศูนย์ซื้อขายแลกเปลี่ยยน แล้ววันนั้นจะเกิดอะไรขึ้น

NFT ( Non - Fungible Token ) ที่ออกมากำกับคู่กับผลงาน ซึ่งจะออกมากำกับให้งานที่เคย copy กลับมาเป็นของที่มีจำนวนจำกัดได้ เช่น เพลง ภาพ งานอนิเมชั่น 

ข้อสุดท้าย token หรือ Coin ที่ออกโดยศูนย์แลกเปลี่ยนเอง อาจจะทำให้ไม่มีความโปร่งใส จากการถือครองจำนวนมากจากผู้มีพระคุณ และอาจมีการปั่นราคา หรือ เผาเหรียญได้เช่นกัน

สรุป ให้เห็นว่าการที่ Token ที่เกิดขึ้นในประเทศ หาก ศูนย์แลกเปลี่ยนในต่างประเทศไม่มีการซื้อขายด้วยอาจจะมีการปั่นราคา ได้การออกประกาศ จะไม่มีผลย้อนหลัง Token ที่ออกมาแล้วก็สามารถออกได้ แต่จะไม่สามารถนำ Fans Token เข้ามาขายในศูนย์แลกเปลี่ยนซื้อขาย NFT ซื้อขายกันใน market prese หรือตลาดแลกเปลี่ยนได้ แต่ ไม่ให้ศูนย์แลกเปลี่ยน นำเข้ามาแสดงรายการซื้อขายกันใน ศูนย์แลกเปลี่ยนซื้อขายทำไม่ได้

ไม่มีความคิดเห็น: