วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563

หากต้องทำงานที่บ้านต้องเตรียมตัวอย่าไร

ในสถานการณ์แบบนี้ หากต้องทำงานที่บ้านต้องเตรียมตัวกันอย่างไร เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพ เครื่องมือ และ ใจของคนทำงาน

การเตรียมความพร้อม

ในบริษัท ควรมีการฝึกซ้อมก่อนจะมีการลงมือปฏิบัติให้ทุกคนทำงานจากบ้าน แต่การฝึกซ้อมให้ทำกันในที่ทำงานก่อน หัวข้อที่ต้องฝึกซ้อมกันในที่ทำงานก็คือ
การใช้เครื่องมือในการประชุมทางไกล เข่น skyp, zoom.us ,
การใช้เครื่องมือในการแชร์ไฟลเอกสารร่วมกัน เช่น google doc, google drive
การใช้เครื่องมือในการวางแผนติดตามงาน เช่นระบบบริหารจัดการโครงการ granty,
การใช้เอกสารดิจิทัลต้องมีระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น docusign

การทำงานที่บ้านคนทำงานต้องทำอย่างไร

คนทำงานที่บ้านต้องเตรียมความพร้อมเรื่องของ ความเร็วอินเตอร์เน็ต เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมกล้องเว็บแคม เพื่อใช้ในการประชุม โต๊ะทำงานที่พร้อมสำหรับการทำงาน ที่สำคัญคือเรื่องของการแบ่งเวลาให้พร้อมในการทำงาน


ไม่มีความคิดเห็น: