วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561

ซอฟต์แวร์แห่งเสรีภาพ

เป็นประจำของทุกปีในวันเสาร์สัปดาห์ที่สามของเดือนกันยายนทั่วโลกก็จะมีการจัดงานเฉลิมฉลองให้ความรู้เรื่องนี้กันทั่วโลก ความสำคัญของวันนี้ก็คือ เรื่องของการเข้าถึงสารสนเทศอย่างเท่าเทียมเสรี หมายความว่าอย่างไร เมื่อความจำเป็นของการใช้สารสนเทศเข้าถึงทุกคน โดยเฉพาะในปัจจุบันซึ่งกลายเป็นพื้นฐานสำคัญกับมนุษย์ไปแล้ว แต่ปัญหาเรื่องของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ทำให้ผู้คนอีกเป็นจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ ต้องซื้อพื้นฐานทางเทคโนโลยีในราคาที่สูงกว่าผลผลิตทางการเกษตรที่ไม่สามารถทำซ้ำได้เหมือนซอฟต์แวร์ ความหมายก็คือปลูกข้าวได้ผลผลิตแค่ไหนก็ขายได้เท่านั้นในแต่ละปีและราคาหน้าฟาร์มก็ไม่สามารถควบคุมเองได้ ราคาข้าวหนึ่งเกวียน ซื้อซอฟต์แวร์ได้แค่ระบบปฏิบัติการ


จุดประสงค์ของซอฟต์แวร์แห่งเสรีภาพ

เสรีภาพในการใช้  เสรีภาพในการเรียนรู้  เสรีในการแจกจ่าย เสรีภาพในการแก้ไข เสรีภาพในการแชร์

การใช้ซอฟต์แวร์

ประเทศที่พัฒนาช้าจะมีเหตุการณ์ที่ว่าขายซอฟต์แวร์ราคาไม่แพงให้ภาครัฐ และการศึกษา แต่ ภาคเอกชนราคาจะสูงกว่า ประเทศที่พัฒนาได้ช้า  นักพัฒนาจะไม่คำนึงถึง Platfrom อื่นที่ไม่ใช่ Windows พวกเขาจะไม่สนใจว่า คนที่ไม่ได้ใช้ ซอฟต์แวร์ประเภทเดียวกันจะเปิดอ่านเอกสารได้หรือไม่ ต้นทุนก็จะไปตกที่ SME จึงทำให้ประเทศเหล่านั้นมีการละเมิดลิขสิทธิ์กันสุงมากเพราะต้องการใช้ซอฟต์แวร์ประเภทเดียวกันกับภาครัฐหรือหน่วยงานราชการ  ผู้คนจะสนใจการ crack แต่เพียงอย่างเดียว

ความโป่รงใส

หากมีการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อการเลือกตั้งลงคะแนน เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าจะไม่เกิดการทุจริตผลของคะแนนในการเลือกตั้งระบบที่ไม่รู้ว่า ด้านในเป็นอย่างไร นั่นหมายถึง เรื่องของการปิดเผยรหัสซอฟต์แวร์ หรือที่เรียกว่า โอเพนซอร์ส หากไม่ทำการเปิดซอร์ส เราจะมั่นใจเรื่องนี้ไม่ได้เลยว่า เบื้องหลังมีการแก้ไขผลของการโหวด ยังมีเรื่องของการส่งข้อมูลกลับไปเพื่อประโยชน์ต่างๆ มากมาย เทคโนโลยีโปรงใสจึงมีความสำคัญในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก

ตัวอย่างความโปรงใส

โทรศัพท์ ปัจจุบันความนิยมในการใช้โทรศัพท์มือถือมีมากขึ้นแต่เติบโตอย่างก้าวกระโดดนั่นก็เป็นเพราะ Android เป็นระบบปฏิบัติการโอเพนซอร์สที่ผู้ผลิตสามารถนำไปใส่ในผลิตภัณท์ของตัวเองจึงส่งผลให้ราคาโทรศัพท์ แทบเล็ต มีราคาตั้งแต่สองพันบาทคนทั่วไปก็สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้แล้วมีการพัฒนามาใช้กับ TV กล่องรับชมทีวีทางอินเตอร์เน็ท วิทยุอินเตอร์เน็ท

Crypto Currency  สกุลเงินดิจิทัลที่ออกแบบมาให้อยู่ในรูปแบบของความโปร่งใส เปิดเผยรหัส เพื่อไม่ให้เกิดความโปร่งใส 

LibreOffice  เป็นซอฟต์แวร์เพื่อประโยชน์ของสำนักงานร้านค้าผู้ประกอบการได้สร้างเอกสาร ตารางคำนวน พรีเซ็นต์เทชั่น ออกแบบมาให้มีความโปร่งใส ใช้มาตรฐานกลางในการแลกเปลี่ยนเอกสารกับซอฟต์แวร์ประเภทเดียวกัน

IoT หรืออินเตอร์เน็ทในทุกสรรพสิ่งมี Hardware อย่าง Arduino , Raspberry Pi, Banana Pi และอื่น ๆ ที่ออกแบบ Hard ware แบบเปิด เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเข้าถึงและพัฒนาได้อย่างง่ายในต้นทุนที่ไม่เกิน 100$ 

ระบบปฏิบัติการ  ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ทุกเครื่องต้องมี Linux ที่อายุครบ 27 ปีแล้วสร้างนวรรตกรรมใหม่เกิดขึ้นมากมายและอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ Application ธนาคาร โดยมาก บริษัท สื่อสาร และโซเชียลมีเดียว อย่าง Facebook Instragram ต่างก็ออกมายอมรับว่าใช้ ระบบปฏิบัติการเหล่านี้เป็นทางหลัก

คราว์นคอมพิวติ้ง  ที่ใช้เบื้องหลังเป็นซอฟต์แวร์เสรีจะทำให้ผู้ใช้บริการเชื่อมันว่าระบบทั้งหมดไม่ได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลออกไปใช้เพื่อประโยชน์ของผู้ให้บริการ อื่นๆจึงทำให้ปัจจุบัน บริการคราว์นคอมพิวติ้งเติบโตอย่างมาก และสามารถเข้ากันได้กับแพลทฟอร์มอื่น ๆ ในรูปแบบบริการเดียวกันผู้ใช้ต้องสามารถย้ายค่ายได้

ด้านล่างต่อไปนี้คือข้อความที่แปลมาจากเทคโนโลยี

วันเสรีภาพของซอฟต์แวร์คือการเฉลิมฉลองและการศึกษาทั่วโลกว่าทำไมเทคโนโลยีโปร่งใสและยั่งยืนจึงมีความสำคัญมากกว่าที่เคย ด้วยทีมงานกว่า 200 ทีมใน 60 ประเทศที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่น่าอัศจรรย์ที่ทำให้โรงเรียนและชุมชนของคุณมีส่วนร่วมด้วยไปกัน กับเหตุการณ์ในท้องถิ่นของคุณหรือเริ่มต้นกิจกรรมของคุณเองและพบปะผู้คนมากมายทุกคนทำงานร่วมกันเพื่อช่วยให้มั่นใจได้ว่าเสรีภาพของเรา จะได้รับการดูแลโดยเทคโนโลยีในวันพรุ่งนี้ไม่มีความคิดเห็น: