วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ระบบปฏิบัติการเพื่อการศึกษา ไม่ต้องมี ฮาร์ดิส ก็ใช้งานได้

เมื่อพูดถึงการใช้คอมพิเตอร์เพื่อการศึกษาโดยเฉพาะภาคการศึกษาที่ห่างไกลตัวเมือง อินเตอร์เน็ทไม่พร้อม คอมพิวเตอร์ฮาดดิสเสีย เป็นต้น ไม่มีจอ มีแต่ทีวีทำอย่างไร มีความพยายามมากมายที่จะทำให้การศึกษาเกิดความเท่าเทียม ชาวลาตินอเมริกากลุ่มหนึ่งทำงานด้านคอมพิเตอร์ รัฐบาลให้ทุนทำวิจัยเรื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาแล้วเผื่อแพร่มาถึงประเทศกำลังพัฒนาในแถบเอเซีย ผมกำลังพูดถึง endless OS ระบบปฏิบัติการบน usb stick เมื่อผมได้ทดสอบก็พบว่ามันใช่เลย เนื้อหาที่อยู่ในระบบปฏิบัติการคัดเลือกและสร้างสรรค์เพื่อการศึกษา ไม่ว่าจะ วิชา ฟิสิก ชีวะ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือแม่แต่ทักษะในการเขียนโปรแกรม การใช้คียบอร์ด มากมายเริ่มใช้งานทำอย่างไร

ให้ทำการดาว์โหลดไฟล์ iso ได้ที่ https://endlessos.com/download/  ควรใช้ usb stick ขนาด 32G ซึ่งปัจจุบันราคาไม่แพงมาก

สร้าง usb stick ได้อย่างไร

สำหรับใครที่ใช้งาน Windows เมื่อทำการ download ไฟล์ เรียบร้อยแล้วให้ใช้โปรแกรม endless-installer.exe ที่ดาว์โหลดมาและทำตามขั้นตอน
อ่านขั้นตอนการติตต้ง ที่ https://support.endlessm.com/hc/en-us/articles/212890106-How-do-I-install-Endless-OS-alongside-Windows-

endless os 

ประกอบไปด้วย ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่เตรียมมาสำหรับการใช้งานด้าน การศึกษา มี LibreOffice สำหรับทำงานด้านเอกสาร มี GIMP ทำงานด้าน กราฟฟิก มี Inscape ทำงานกับเวคเตอร์กราฟฟิก 

Game ด้านการศึกษา จำนวนมาก


ไม่มีความคิดเห็น: