วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

การจัดอันดับเว็บของมหาวิทยาลัย 2017Webometrics เป็นเว็บการจัดอันดับ เว็บของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดย ไซเบอร์เมทริกซ์แล็บ (Spanish National Research Council, CSIC) CSIC เป็นหนึ่งในองค์กรวิจัยพื้นฐานแห่งแรกในยุโรป  CSIC ประกอบด้วยสถาบันทั้งหมด 126 แห่งในประเทศสเปน เป้าหมายของการจัดอันดับก็คือการประชาสัมพันธ์และการเข้าถึงข้อมูลแบบเปิดหรือ Open Access เช่นการเข้าถึงเนื้อหาทางวิชาการทางวิทยาศาสตร์เนื้อหาวิชาการอื่น ๆ เป็นเป้าหมายหลัก ซึ่งวัตถุประสงค์ ไม่ใช่เพื่อประเมินเว็บไซต์การออกแบบหรือการใช้งานหรือความนิยมในเนื้อหาตามจำนวนการเข้าชมหรือผู้เยี่ยมชม


ตัวบ่งชี้


การนำเสนอข้อมูล(PRESENCE) เช่นจำนวนหน้าหรือเพจของโดเมนเว็บหลักของสถาบัน การแชร์ข้อมูล ไฟล์ข้อมูลต่าง ๆ จะได้ผล 10%

การมองเห็นหรือการเข้าชม (VISIBILITY) ก็คือ การที่มีเคือข่ายจากภายนอกลิงก์กลับมายังเว็บเพจของสถาบัน จะไ่ด้ผล 50%

ความโปร่งใส TRANSPARENCY(or OPENNESS) จำนวน การอ้างอิง จากผู้เขียนยอดนิยมตามแหล่งที่มา google scholar จะได้ผล10%

จำนวนความเป็นเลิศ EXCELLENCE (or SCHOLAR) จำนวน เอกสารที่ อยู่ในกลุ่ม 10 อันดับแรกที่มีการอ้างถึงมากที่สุดใน 26 สาขาวิชา ข้อมูลสำหรับระยะเวลาห้าปี (2010-2014) ได้ผล 30%


การจัดอันดับ webometics Ranking มีมาตั้งแต่ปี 2547 จะมีการประกาศอันดับปีละสองครัง คือปลายเดือน มกราคม และ เดือน ปลายเดือนกรกฏาคม

การจัดอันดับเว็บของมหาวิทยาลัยก็เพื่อที่จะให้ข้อมูลงานวิจัยนั้นได้ถูกเผยแพร่ออกไปทำให้เกิดการอ้างอิงงานวิจัย ปริมาณของเนื้อหาต้องมีคุณภาพ โดยมากจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย


การปฏิบัติที่ไม่ดี


ไม่ควรใช้เนื้อหาที่ไม่ใช่ของมหาวิทยาลัยในการปรับปรุงอันดับ เช่นเอาเนื้อหามาจากแหล่งอื่นมาเพิ่มในเว็บ

ตัวอย่างที่สองการเพิ่มจำนวนไฟล์ ยกตัวอย่าง งานวิจัยแยกให้ได้ไฟล์ pdf หลาย ๆ ไฟล์แบบนี้เป็นต้น

ตัวอย่างที่สาม มหาวิทยาลัยไปสร้าง เว็บบอร์ดหรือฟอรัม โดยให้นักศึกษามาถามตอบ ผ่าน proxy เพื่ออำพรางว่ามาจากภายนอก เพื่อสร้างคะแนนตัวบ่งชี้ visibility

อีกกรณีมหาวิทยาลัยมีการใช้จ่ายเงินเป็นจำนวนมากสำหรับ การซื้อลิงก์ เพื่อเชื่อมโยงหากันเพื่อเพิ่มจำนวนการเชื่อมโยงแบบเทียม ในกรณีนี้มหาวิทยาลัยได้ทำสัญญากับ 1000 โดเมนที่มีลิงก์ 30 ล้านรายการซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายสูงมากโดยการทำแบบนี้ถือว่าเป็นอาชีพที่ไม่ดีและไม่เป็นมืออาชีพ

มาดูอันดับของมหาวิทยาลัยกัน
ตารางอันดับเว็บมหาวิทยาลัยอันดับต้น ๆของโลก
ตารางอันดับเว็บมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.webometrics.info/en

ไม่มีความคิดเห็น: