วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2551

ไปจังหวัดตราดมา

ผมไปจังหวัดตราดมาเมื่อวันศุกร์ที่25 มกราคม ที่ผ่านมางานนี้ไปทำหน้าที่ อ.พิเศษซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต วิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดำรงค์ชีวิต นักศึกษาสามสิบคนที่แหลมงอบน่ารักมากทุกเป็นคนรักการเรียนรู้รักท้องถิ่นรักบ้านเกิด ก่อนจะถึงวันที่ต้องบรรยายวิชานี้ผมได้คุยกับ ผอ ศูนย์การเรียนรู้ที่แหลมงอบ ก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดกันผมเห็นด้วยอย่างยิ่งกับ ผอ ว่ามันเป็นความล้มเหลวของการศึกษาไทยจริงๆ เพราะว่าหากการศึกษาไทยประสพความสำเร็จก็คงไม่มีระบบการศึกษานอกโรงเรียน(กศน)ผมเห็นด้วยเลยเพราะหากระบบการศึกษาไทยดีจริงทุกคนก็คงได้เรียนหนังสือ กศน ก็คงไม่เกิดเพื่อรองรับนักศึกษากลุ่มนี้ คน จบ ม.6 จบ ป 6 ไม่ได้เรียนต่อ เพราะอะไรหรือทำไมเรียน จบ ม 3 ก็เลิกเรียนซะงั้นคำตอบคือ
  • ระบบที่ขาดเรียน มาเรียนไม่ครบ คุณก็หมดสิทธิ์สอบ
  • ระบบแข่งขันอย่างรุนแรงกับการศึกษาต่อหลังเรียนจบ ทุกระดับ เพราะนอกจากจะสอบแข่งกันแล้วยังต้องแข่งกับความสามารถให้การสนับสนุนโรงเรียนอีกด้วยที่ผู้ปกครองต้องกรอกในใบสมัครว่าสามารถสนับสนุนโรงเรียนได้เท่าไหร่?
ที่ว่าเรียนฟรีไม่เคยมีจริงเพราะเป็นการปัดภาระความรับผิดชอบของบุตรหลานข้าราชการของรัฐบาลแล้วยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้โรงเรียนชื่อดังอีกด้วย ทำไมต้องบอกว่าบัดภาระของรัฐ ก็เพราะเมื่อก่อน บุตรหลานข้าราชการสามารถเบิกค่าเล่าเรียนบุตรได้แต่ปัจจุบันในเมื่อค่าเล่าเรียนบุตรไม่มีแล้วก็ไม่มีความจำเป็นต้องเปิกอีกต่อไป ส่วนค่าว่ายน้ำ ค่าห้องคอม มันไม่ใช่ค่าเทอมส่วนนี้ละที่ต้องจ่ายเพิ่มเบิกไม่ได้
ไม่เว้นแต่มหาวิทยาลัยของรัฐที่เก็บค่าบำรุงคณะแพง ๆ แพงกว่าค่าเทอมเสียอีกแพงไม่พอแต่ไม่ค่อยได้เรียนนี้ละกรรม กรรมของคนไทย

ไม่มีความคิดเห็น: