วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561

การพิจารณาวิเคราะห์ ICO สินทรัพย์ดิจิทัล

ช่วงนี้เรามักจะเห็นการ ออก ICO ออก Coin ออก Token กันมากขึ้น ซึ่งเป็นโอกาศของผู้ที่ต้องการทุนและลงมือทำ แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่า ทรัพย์สินดิจิทัล ที่ออกกันมาใหม่นั้น มีคุณภาพหรือไม่อย่างไร ความกังวนว่าเรื่องนี้อาจจะทำให้นักลงทุนเสียหายหากการลงทุนนั้นไม่พิจารณาให้ดี นาย Bruce Fenton เป็น CEO ของ Chainstone Labs และ Atlantic Financial เคยทำงานในอุตวาหกรรมการจัดการการลงทุนมากว่า 25 ปี และยังเป็นบอร์ดบริหาร Bitcoin Foundation เขาได้ให้ความเห็นว่าการลงทุนใน ICO ควรจะมีวิธีวิเคราะห์อย่างไร ด้วยการให้คะแนนพิจารณา รวม 100 คะแนน และแบ่งเป็น 10 หมวด หรือจะเรียกว่า X Factor ก็ได้
1 ความปลอดภัย ในเรื่องนี่ เช่นการรักษาความปลอดภัยซึ่งเป็นรากฐานของ crypto ทีมงานมีการควบคุมวิเคราะห์เรื่องของการถูกโจมตีอย่าวไร

2. การมีส่วนร่วม  สำหรับผู้ถือครอง ICO จะมีส่วนร่วมอะไรบ้าง จะได้อะไรจากการถือครองเหรียญ หรือส่วนแบ่งรายได้ในอนาคตหรือไม่ กระบวนการออกหลักทรัพย์มีความโปร่งใสและเป็นธรรใ

3. บัญชีและกฏหมาย.   ทีมงานมีการถือเหรียญอยู่เท่าไหร่ ตรวจสอบได้ไหม แล้ว ทีมงาน จะล๊อกไว้เช่นสองปีสำหรับทีมห้ามขาย จะต้องมี address จองทีมไว้ตรวจสอบ ว่าทีมยังไม่เทขาย  โปรเจค มีความเสี่ยงด้านกฏหมายสำหรับประเทศ นั้นๆหรือเปล่า หรือขิบเขตอำนาจศาล อันนี้ต้องระวัง หรือ โปรเจคมีใบอนุญาติหรือไม่  โปรเจคเป็นโอเพนซอร์ส หรือไม่ เพราะถ้า โอเพนซอร์สจะตรวจสอบและนักพัฒนาช่วยให้คำแนะนำได้

4. ทีมงานบริหาร ใครทำงานในโครงการนี้บ้าง มีชุมขน หรือไม่ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ หรือไม่ รู้เรื่อง blockchain กี่คน ระดมทุนไปแล้วมีการเพิ่มจำนวนทีมงานหรือไม่ ถ้าโครงการไม่โอเพนซอร์ส ใครคือทีม มีประวัติอย่างไร ใครบริหาร พวกเขาทำอะไรมาก่อน

5. รายได้  เรื่องนี้สำคัญว่าโปรเจคจะมีรายได้มาจากไหน อะไรคือรายได้ที่คาดการของโครงการนี้ มีโอกาศเติบโตหรือไม่ เหรียญมีส่วนร่วมในการเติบโตของบริษัทหรือไม่ หรือ โทเค็นของเราผูกิยู่กับรายได้เหล่านี้อย่างไร


6. อุปสงค์อุปทาน  หมายความว่าเหรียญมีจำนวนเท่าไหร่ อย่างไรใครสามารถเปรียนแปลงได้บ้าง ใครเป็นผู้ควบคุมเหรัยญจำนวนมาก ไม่ใช่เพิ่มตามอำเภอใจ  มีสภาพคล่องในการเปลี่ยนมือง่าย มีตลาดรองให้ซื้อขาย

7. การใช้งาน  เหรียญที่ถือไว้ใช้งานอะไรได้บ้าง  ใช้เพื่ออะไรได้บ้าง หรือเราจะได้นำไปใช้อะไร แล้ว ตั้งคำถามว่าถ้าถือแล้วทำไมคนส่วนใหญ่จึงต้องการถือ โปรเจคสำเร็จไปบ้างแล้วหรือยัง มีแอปมั๊ย

8. การสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรม/สถาบัน บริษัทหรือนายทุนมีส่วนร่วมหรือไม่ บริษัทสร้างธุรกิจเกียวกับเรื่องนี้หรือไม่ มีพันธมิตรหรือคู่ค้าหลักที่ดีหรือไม่ โปรเจคมีคู่แข่งที่ทีมมีความสามารถในการแข่งขัน แต่ขาดเม็ดเงินลงทุน ทิซทางจลาดโดยรวมคืออะไร

9. วิชาการ รายละเอียดทางเทคนิคคืออะไร? ถ้าใช้Bolckchain จำเป็นต้องใช้หรือไม่ ความเร็ว.ผลการทดสอบ โครงการนี้คุ้มค่าหรือไม่ อ่าน ข้อมูล

10 . สร้างตัวแปรอื่น ที่เราคิดขึ้นมาเอง ที่ทั้ง เก้าข้อไม่มี หาปัจจัยอิ่นมาร่วมวิเคราะห์ เช่น มีวิทยานิพนธ์ที่เกียวข้องไหม มีปัจจัยความเสี่ยงอะไรบ้าง

จากนั้นเอาคะแนนทั้ง 10 ข้อ มาให้คะแนน 0 -100 โดยนาย Bruce Fenton ให้ชื่อเรียกว่า Spacesuit X หัวข้อนี้อาจจะไม่ตรงตามนี้ก็ได้ สามารถเปลี่ยนได้ขึ้นอยู่กับแต่ละคน
คะแนนทั้งหมด
ความปลอดภัย คะแนน 0 -10
การมีส่วนร่วม คะแนน 0 - 10
การบัญชีและกฏหมาย 0 -10
ชุมชนการจีดการและทีม 0 -10
รายได้ คะแนน 0.- 10
อุปสงค์ อุปทาน คะแนน 0 -.10
การใช้งาน คะแนน 0.-10
อุตสาหกรรม/สถาบัน คะแนน 0 -10
เทคนิค คะแนน 0 -.10
ปัจจัย X คะแนน 0 -.10_____
คะแนนทั้งหมด 0 -.100.______
แหล่งที่มา

ไม่มีความคิดเห็น: