วันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เมื่อถูกเตือนเรื่อง ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์


สัปดาห์นี้จะเขียนเรื่องการใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง แล้วเขารู้ได้อย่างไร ทำอย่างไร เมื่อได้รับจดหมาย และการเข้ามาตรวจนั้นทำกันอย่างไร

การปราบปรามการกระทำผิดเรื่องของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ที่มีขึ้นมาโดยตลอดระยะเวลาหลายปีมานี้ ก็เพราะเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์ที่มีอยู่สูงมาก และ รัฐบาลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องทำหน้าที่ เพื่อลดจำนวนเปอร์เซ็นต์การละเมิดลิขสิทธิ์ลงให้ได้ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยยังมีอัตราการละเมิดลิขสิทธิ์อยู่ ที่ 69% ข้อมูลจากจาก BSA (ฺBusiness Software  )

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ปรับตัวอย่างไรเมื่อจะนำ STEM ศึกษามาใช้

การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เรื่องนี้นักการศึกษาเข้าใจเรื่องนี้ดี พื้นฐานการเรียนรู้ของเด็กที่เริ่มจากการให้ฝึกอ่าน ฝึกเขียน ฝึกให้คิดเลข ให้เรียนวิทยาศาสตร์ เรียนฟิสิกส์ เด็กๆเองก็เรียนหนังสือหนักมากในยุคปัจจุบัน เพราะสาเหตุหลักน่าจะเกิดจากคนในยุค Gen x ที่พ่อแม่ตอนนี้อายุ 40 ปีขึ้นไปสมัยก่อนอาจจะไม่ได้เรียนอย่างที่ตนเองอยากเรียนพอมีลูกก็ส่งไป ติว ส่งไปเรียนพิเศษ เพื่อจะได้แข่งขันกับคนอื่นได้

ปัญหาเรื่องการศึกษาจริงๆ แล้วคืออะไร

ปัญหาเรื่องการศึกษาจริงๆ แล้วก็คือเรียนไปแล้วไม่รู้ว่าเอาไปใช้ทำอะไร จะนำไปแก้ปัญหาอย่างไร เช่นเราเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง พีชคณิตบูลีน ที่ว่ากันด้วยเลขฐานสอง เรียนแล้วเอาไปใช้ทำอะไร เพราะในอดีตเรามักจะได้ยินคำว่าเรียนแล้วไ่ม่ได้ใช้ แต่จริงๆ แล้วเรื่องของเลขฐานสองถูกนำไปใช้เยอะมากในคอมพิวเตอร์ในการออกแบบการควบคุมที่ใช้คอมพิวเตอร์ เมื่อเรียนไปแล้วค่อยมาพบว่าคณิตศาสตร์บางวิชาถูกนำมาใช้กับการออกแบบเข้ารหัสในคอมพิวเตอร์เมื่อเรียนสูงขึ้น หรือ การจำแนกเรื่องจริงและเรื่องไม่จริงออกจากกัน โดยใช้ พีชคณิตบูลีน


ปัญหาจากการเรียนในแบบเก่า

การศึกษาในรูปแบบเก่าจะเน้นเพียงทฤษฎี คิดเลขไว ท่องจำแม่น แต่ไม่รู้ว่าที่เรียนไปนั้นเอาไปทำอะไรและเราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน สังเกตง่ายๆ ไม่ว่าจะอ่านเอกสารงานวิจัยอะไรก็มักจะขึ้นต้นว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท ปัญหาในการเรียนแบบเก่าเมื่อเรียนแล้วเข้าใจยากเพราะไม่สามารถมีตัวอย่างให้เห็นได้และรายวิชาแยกกันชัดเจนเลยไม่รู้ว่าจะนำมาใช้ได้อย่างไร เด็กจึงท่องจำเพื่อนำไปสอบ เมื่อเป็นแบบนี้แล้ว แนวคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์มีน้อยจึงเกิดปัญหาขึ้นเช่นการขับรถจี้ตูดเพื่อนอีกขั้นระยะเบรกจะเกิดปัญหา หรือ การแซงซ้ายรถที่กำลังเลี้ยวซ้าย จะเกิดปัญหาอย่างไร

นักการศึกษาเชื่อว่า STEM ศึกษาคือทางออก

STEM คืออะไร สะเตมศึกษา เป็นคำย่อจากภาษาอังกฤษของศาสตร์ 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) เพื่อให้ทันกับอนาคตเพราะการศึกษาคือเรื่องอนาคต เด็กในว้นนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าไงละครับ เราจึงต้องบรูณาการโดยเอาทั้งสี่วิชามาเน้นแก้ปัญหาในชีวิตจริง มีนักการศึกษาบางกลุ่มบอกว่า STEM อย่างเดียวอาจจะแก้ปัญหาบางอย่างไม่ได้ต้องมี A (Art) ด้วยคือวิชา ศิลปะ เพราะในชีวิตจริงงานศิลปะถูกนำมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือปรับปรุงแก้ไขให้ดูดีขึ้น การศึกษากลุ่มนี้จะเรียกว่า STEM-A

สถาบันการศึกษาต้องปรับตัวอย่างไร

สำหรับสถานศึกษาควรเร่งให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ซึ่งปัจจุบันพบว่า มีหน่วยงานภาครัฐอย่าง สสวท. กระทรวงศึกษาธิการ เองก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ ควรส่งเสริมให้ครูในสี่ด้านวิชา จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการไปด้วยกัน และร่วมกันทำหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี ทำอย่างไรที่จะให้สอดคล้องไปด้วยกัน และ ปัญหาส่วนใหญ่ของสถานศึกษาโดยมากจะมุ่งเน้นไปที่ภาพลักษณ์ของโรงเรียนมากกว่า เช่น ป้ายโรงเรียนสวยงาม ต้นไม่งามสะอาดเป็นระเบียบ แต่สิ่งที่จำเป็นมากๆ สำหรับการศึกษาคือชุดฝึก ชุดทดลองที่ขาดแคลน ตำราเรียน ไม่ใช่แค่ส่งครูมาศึกษาสัมมนาแค่สองสามวัน จะสามารถที่จะบูรณาการได้  สถานศึกษาต้องปรับตัว

ภาครัฐต้องปรับตัวอย่างไร

ภาครัฐที่ตื่นตัวอยู่ในตอนนี้ก็ทำได้ดี แต่ขาดเรื่องของตัวอย่างการเรียนการสอนว่าจะให้คุณครูทำการสอนแบบไหนหรือพูดอีกอย่างคือขาดแคลนแผนการสอนที่เป็นแม่แบบ วิชาเทคโนโลยีไม่ใช่แค่เรียน word excel powerpoint เท่านั้น หรือสอนให้ใช้คอมพิวเตอร์เป็นแต่ไมไ่ด้เน้นสอนเพื่อนำไปแก้ปัญหา เรื่องของแม่แบบแผนการสอน สื่อการสอนเพื่อจะได้เป็นตัวอย่างสำหรับโรงเรียนที่ยังไม่พร้อมหรือ พร้อมแล้วแต่ยังไม่สามารถบูรณาการ STEM เข้ามาใช้ได้

คุณครูต้องปรับตัวอย่างไร

กลับมาที่ครูซึ่งเป็นปลายน้ำแล้วละครับ ครูที่ต้องอยู่กับเด็กใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุด ต้องหาความรู้ซึ่งในปัจจุบันมีให้ศึกษาเพิ่มเติมมากมาย คุณครูต้องรู้จักแบ่งเวลามาปรับปรุงรายวิชาซึ่งหลายคนก็ทำอยู่แล้ว หรือหาผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ มาให้ความรู้กับเพื่อนครู หรือร่วมกันทำตำราหรือแผนการสอนเพื่อให้สามารถบูรณาการร่วมกันได้ คุณครูต้องเปิดใจ รับความรู้ใหม่ๆ จากเพื่อนครูด้วยกันเอง อาจจะนำครูช่าง ครูสายอาชีวะเข้ามาทำการสอนพิเศษให้เด็กๆ เป็นรายกิจกรรมไป

วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560

กลลวงออนไลน์

ในสถานการณ์ปัจจุบัน ผู้คนถูกหลอกลวงมากขึ้น เช่น ถูกหลอกให้ไปลงทุน ถูกหลอกให้ไปซื้อสินค้าในรูปแบบต่างๆพร้อมกันแถมมูลค่าที่สูง บทความในวันที่จะพูดถึงการตรวจสอบการค้นหาบนพื้นฐานของความไม่ไว้วางใจว่าเราจะใช้เทคโนโลยีช่วยในการตรวจสอบอย่างไรได้บ้าง

กลวิธีหลอกลวงคนไทยหลอกลวงกันเอง
กรณีที่ หนึ่ง สาวสวยหมวย x หลอกให้รัก

กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ชาย อายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป

วิธีการหลอกลวงมักจะใช้วิธีผ่าน facebook ใช้รูปโปรไฟล์เป็นสาวน้อยหน้าตาดีเข้ามาใหม่ๆอาจจะยังไม่อยากคุยด้วยต่อมาสักระยะเมื่อเขาส่งหรือค้นหาโปรไฟล์ส่วนตัวของเป้าหมายได้แล้ว เขาก็จะใช้วิธีการแอบอ้าง เช่นเคยไปฟังบรรยาย กับท่านมาหรือเคยไปอบรม ในหลักสูตรนี้ด้วยกันมา แล้ว เขาก็ใช้กัน จากนั้นเขาจะใช้เวลาพูดคุยจนเราสนิทใจ จากนั้นพวกเขาจะมีกลวิธีในการขอเงินแบบแนบเนียนเช่นอ่างว่าป่วยต้องรีบใช้เงินด่วนแล้วจะคืนให้

กรณีที่สอง ฝรั่งผิวดำหลอกคนไทยโดยเฉพาะผู้หญิงไทย

เป้าหมายคือหญิงไทยวัยกลางคน

ปัจจุบันกรณีแบบนี้ก็ยังมีอยู่ซึ่งเยอะมาก การหลอกลวงพวกนี้มักจะ ใช้รูปที่ไม่สามารถค้นเจอได้ทาง google แล้ว แต่เราสามารถใช้แอพพลิเคชั่นบางอย่างตรวจสอบสถานที่ได้

สิ่งที่ควรทำคือเราควรจะวีดีโอคอลเพื่อให้เห็นหน้าเดิมๆพวกนี้จะไม่ยอม video call ด้วยมักจะอ้างว่าโทรศัพท์เสียหรือสัญญาณไม่ค่อยดี

วิธีการหลอกลวงของฝรั่งก็มักจะมีเรื่องราวว่าอยากจะมาใช้ชีวิตในเมืองไทยอยากจะมาแต่งงานกับผู้หญิงไทยเบื่องานในต่างประเทศเศรษฐกิจต่างประเทศไม่ดี หรือกำลังจะหย่าเดียวโดนฟ้องแบ่งทรัพย์สิน และจะทยอยโอนเงินมาให้ทางพัสดุ เมื่พัสดุแกล้งว่ามาถึง ก็จะมีเมล์หรือคนโทรมา ให้ชำระภาษี จากนั้นผู้เสียหายก็จะต้องโอนเงินเพื่อชำระค่าภาษีนำเข้าพัสดุโดยโอนเงินไปให้ บุคคลที่โทรมาและเขามักจะบอกว่าเขารู้ว่าในกล่องนั้นมีอะไร ให้รีบโอนค่าภาษีมาให้โดยด่วนแล้วจะส่งของไปให้ กรณีที่ผู้เสียหายอยู่กรุงเทพก็มักจะบอกว่าสินค้าไปตกอยู่ที่ด่านศุลกากรแถวภาคใต้

กรณีที่สาม หลอกให้ลงทุน

จริงๆแล้วกรณีหลอกให้ลงทุนนั้นปัจจุบันโดนกันเยอะมากเนื่องจากว่าสถานการณ์ดอกเบี้ยเงินฝากน้อยลงและทุกคนก็อยากจะทำงานในน้อยแต่ได้ผลตอบแทนสูง และโดยมากเราก็จะเชื่อใจผู้ที่ชักชวนเราไปลงทุนไปซื้อหุ้นของบริษัทที่เพิ่งตั้งใหม่ เพราะอาจจะเป็นพี่น้องเพื่อนฝูงที่คุ้นเคยและสนิทกัน หาเคยเจอกรณีแบบนี้ให้ไปดูวิธีการตรวจสอบจากเว็บไซต์ของกรมธุรกิจการค้าซึ่งจะมีข้อมูลการส่งงบการเงินของทุกบริษัทสามารถตรวจสอบได้ง่ายเพียงแค่สมัครสมาชิกเท่านั้น

เครื่องมือต่างๆที่จะช่วยตรวจสอบเบื่องต้นได้

Goggle

เป็น application ชนิดหนึ่ง ที่เราสามารถที่จะเอารูปที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือนั้นไปค้นหาว่ารูปดังกล่าวนั้นเกี่ยวข้องกับสถานที่ใด หรือเป็นรูปของอะไรเป็นโรงแรมที่ไหนสามารถทำได้ดังรูป

Goo.gl

เป็นเว็บไซต์ที่เราสามารถนำลิงค์ต่างๆเข้าไปสร้าง url แบบสั้นๆ จากนั้นเราได้ url  จาก goo.gl แล้วก็จะสามารถเช็คได้ว่าใคร เป็นผู้เข้ามาคลิก และรู้ว่าผู้รับนั้นอยู่ที่ใด อยู่เมืองไทยหรืออยู่ต่างประเทศหรือส่วนใดของเมืองไทยเราก็ใช้วิธีส่งรูปผ่าน url ของ goo.gl

เว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เราสามารถใช้เว็บไซต์ของ dbd.go.th เพื่อเข้าไปตรวจสอบว่าบริษัท mlm เหล่านั้นหรือบริษัทที่เราจะทำธุรกิจด้วยนั้นได้ส่งงบการเงินหรือมีรายรับรายจ่ายเป็นอย่างไร ในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือหนี้สินเป็นจำนวนเท่าไหร่

แอปพลิเคชั่น whocall

Application นี้เมื่อติดตั้งแล้วเวลามีคนโทรเข้ามาเขาจะขึ้นว่าเบอร์นี้เป็นใครถ้าหากว่าเป็นเบอร์ที่มีคนเคยรายงานเอาไว้มันจะบอกเลยว่าเป็นเบอร์ของใคร

วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560

โฆษณาไม่เหมาะสมจาก google เราเลือกไม่ได้จริงหรือ

Google มีบริการที่น่าสนใจหลายคนทำเว็บก็จะติดโฆษณาเราเรียกบริการนั้นว่า Google AdSense บริการนี้จะทำหน้าที่แสดงโฆษณาออกมาที่ตำแหน่งของเว็บผู้ที่นำ Google Adsense มาติดก็จะมีรายได้จากการที่มีคนเข้ามาในเว็บและคลิกกลับไปยังเว็บไซต์ การแบ่งรายได้ให้กับผู้ติดโฆษณาจาก จะคิดจาก จำนวนคลิกและปริมาณของคนที่เข้าเว็บไซต์ของเราด้วย google จะจ่ายเงินเข้าบัญชีให้เลยเมื่อมียอดรายได้ 100 เหรียญ ดังนั้นหลายเว็บก็จะติดโฆษณากัน

วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560

การใข้งาน edubuntu ในโรงเรียนปอเนาะ

โรงเรียนปอเนาะเป็นโรงเรียนสอนศาสนาของชาวมุสลิมที่มีการจัดการเรียนการสอนที่แตกต่างเพราะโดยวิธีการดำเนินชีวิตนั้นชาวมุสลิมต้องละหมาดวันละห้าครั้งดังนั้นการเรียนการสอนในปกติจึงไม่สามารถตอบสนองต่อวิธีทางศาสนาได้ วันนี้วันที่ 22 บทความนี้ได้เขียนหลังจากที่ได้นำเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 9 เครื่องที่ได้รับบริจาคมาจาก Marvelic Engine Co., Ltd. - บริษัท มาร์เวลิค เอ็นจิ้น จำกัด ผมและเพื่อนๆ จึงเดินทางลงมาจังหวัดกระบี่บริเวณหาดคลองม่วง จะมีโรงเรียนปอเนาะเล็กๆอยู่ชื่อโรงเรียนภูมิสวรรค์ มีการจัดการเรียนการสอนถึงชั้น ม.3

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ edubuntu (เอ็ดอูบันตู)

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560

ยุทศาสตร์ชาติ 20 ปี รับมือได้แสดงว่ารู้อนาคต

ทุกๆ วันเราก็จะเห็นคำว่า 4.0 เต็มไปหมด เพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่สามารถมองไปข้างหน้าได้ 20 ปี ว่าจะต้องเดินหน้าพัฒนาไปอย่างไร แต่ปัจจุบันเราแทบจะไม่สามารถคาดเดาได้ว่า อีกหกเดือนข้างหน้าโลกจะขับเคลื่อนเศรฐกิจไปในด้านใด ในปี 2540 เมื่อเราไม่รู้จะเข้าเว็บอะไรก็เข้าไปที่เว็บ yahoo.com ก่อน ต่อมาไม่ถึงสิบปี ผู้คนไม่รู้จะเข้าเว็บอะไรก็เข้าไปพิมพ์กันใน google แล้วเราจะมากำหนดได้อย่างไรว่า อีกหนึ่งปีข้างหน้าโลกจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหน ถ้าวันนี้เราจะมาตีเส้นว่าทุกคนต้องทำเว็บให้ค้นเจอใน google อยากตั้งคำถาม "แน่ใจได้อย่างไร" ว่าต่อไปคนจะยังค้นหาอะไรๆ จาก google เพราะตอนนี้จะค้นหาอะไรมักจะเห็นเด็กๆ ค้นกันที่ Facebook Search...

วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560

โดรน ของเล่น หรือของจริงกับงานด้านความมั่นคงจึงต้องมีกฏหมาย

ประเด็นที่จะเขียนว้นนี่จะเป็นเรื่องของเครื่องบินไร้คนขับ ปัจจุบันเครื่องบินไร้คนขับ หรือที่เรียกว่า  drone กำลังเป็น เป็นที่แพร่หลาย ในมือของกลุ่มคนเล่น rc หรือที่เรียกว่า radio control หรืออีกกลุ่มหนึ่งที่เราเรียกว่านักเล่นรถบังคับหรือเครื่องบินบังคับนั้นเอง
ปัจจุบันโดรนมีราคาตั้งแต่ 1,000 บาทจนกระทั่งถึงหลักหมื่นบาทขึ้นไปซึ่งก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพในการบินคุณภาพในการควบคุมความสูง และ ระยะทางเป็นต้น จะขอยกคุณสมบัติคราวๆดังนี้