วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

กลต ออกหลักเกณท์มารองรับการขายโทเคนดิจิทัลแล้ว

หลังจากที่ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศใช้ พ.ร.ก. การประกอบธุรกิจ สินทรัพย์ดิจิทัล เรียบร้อยไปแล้วนั้น เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ก็ได้ออกหลักเกณฑ์และจะมีผลบังคับใช้ในวันที 16 กรกฎาคม 2561 ทำให้ต่อไปนี้ใคร ต้องการจะออก ICO จะต้องทำอย่างไรและผ่านขั้นตอนอะไร เมื่อมีความชัดเจนก็เป็นโอกาสของผู้ประกอการ

ผู้ที่ต้องการจะออก ICO ต้องผ่านการคัดกรองจาก ICO Portal ก่อน ซึ่งใครสนใจจะ ทำหน้าที่นี้ก็สามารถยื่นขอความเห็นชอบ จะใช้เวลา 90 วัน

คุณสมบัติของ ICO Portal

 • จะต้องเป็นบริษัทไทย มีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท
 • มีโครงสร้างการบริหารจัดการ ระบงาน ตลอดจนบุคลากรที่เหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจ
 • มีคามพร้อมในการทำหน้าที่ 
  • คัดกรองผู้ระดมทุน 
  • ประเมินแผนธุรกิจ และ โครงสร้างการกระจายโทเคนดิจิทัล 
  • ตรวจสอบชุดรหัสทางคอมพิวเตอร์หรือ Source Code
  • ทำความรู้จักสถานะของผู้ลงทุน
  • ประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของผู้ลงทุน

คุณสมบัติผู้ออก ICO

 • ป็นบริษัทจัดตั้งตามกฏหมายไทย
 • งบการเงินปีล่าสุด ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบ
 • กรรมการ ผู้บริหาร ไม่มีลักษณะต้องห้าม
 ขั้นตอน
 1. ผ่านการคัดกรองโดย ICO Potal ที่จะเสนอขายผ่านว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม
 2. ยื่นหนังสือชี้ชวนต่อ กลต โดยมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผู้ออกโทเคน รายละเอียดแผนธุรกิจ สิทธิในโทเคน ที่เป็นโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนหรือเพื่อการใช้ประโยชน์และข้อมูลการเสนอขาย
 3. กลต พิจารณาอนุญาตภายใน 60 วันนับจากเอกสารครบถัวน
 4. เมื่อได้รับอนุญาตเสนอขายโทเคนดิจิทัลผ่าน ICO Potal ภายใน 6 เดือน

นักลงทุน

 1.  นักลงทุนสถาบัน
 2. ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ เช่น บุคคลธรรมดาที่มีสินทรัพย์ตั้งแต่ 70 ล้านบาทขั้นไป หรือมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตั้งแต่ 25 ล้านบาท ขึ้นไป
 3. นิติบุคคลร่วมลงทุน หรือ กิจการเงินร่วมลงทุน (venture capital & private equity)
 4. ผู้ลงทุนอื่น ๆ รายละไม่เกิน 300,000 บาท ต่อ โครงการ

การลงทุนมีความเสี่ยง 


ดาว์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ได้ที่ www.sec.or.th
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.ก การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ข้อมูลการให้บริการเป็นตัวกลาง https://www.sec.or.th/mpublish/digitalasset/digitalasset_intermediaries.html

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

Facebook ได้รับแรงกดดันจากนักลงทุนเรื่องการรับมือกับข่าวปลอม

สืบเนื่องมาจากข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้เฟสบุค จนมีผลให้ มาร์ค ต้องเข้าให้การในสภาครองเกรช ถึงเรื่องที่ผ่านมา เพราะช่วงเวลาของการหาเสียงก็เกิดข่าวปลอม ออกมาจนทำให้ มีผลกับการชนะเลือกตั้งของ ประธานาธิบดี ทรัมป์ ก็มีข่าวว่า Facebook อาจจะได้รับการอภัยโทษ ในช่วงสัปดาห์แห่งเสรีภาพ เนื่องจากปัญหาเหล่านี้เกิดจาก เทคโลโลยี ที่คาดไม่ถึง ตั้งแต่ รถยนต์ขับเอง จนกระทั้งไปถึงเกมส์การเมือง ปัญหาที่ Facebook เจอพวกเขาได้แก้ไขไปก่อนหน้านี้แล้วเพียงแต่ มันเป็นปัญหาของ บริษัท Cambridge Analytica ซึ่ง มาร์คต้องขึ้นให้การในเรื่องนี้ในฐานะพยาน

ความวุ่นวายของเฟสบุคยังไม่จบเขาต้องตอบคำถามกับนักลงทุนที่อยู่กับเฟสบุคด้วยเช่นกันในงานประชุมประจำปีผู้ถือหุ้น เมื่อผู้ถือหุ้นถามถึงการแก้ปัญหาเรื่องข่าวปลอม และให้ทำรายงานเรือง ประเด็นนโยบายสาธารณะ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข่าวปลอม Reverend Jesse Jackson กล่าวว่า "ข่าวปลอมและการโกหกกำลังจะทำลายพวกเรา"

มาร์ค ได้กล่าวว่าหลายคนที่เผยแพร่ข่าวปลอมหลายคนไม่ได้ทำเพราะเจตนา เพียงแต่เขาเป็นส่วนหนึ่งของ SPAM เท่านั้น

ปัญหาเรื่องข่าวปลอมที่เป็นปัญหาอยู่ในตอนนี้บนเฟสบุคเองก็พยายามปรับตัวให้ผู้ใช้งานรายงานและสามารถเลือกรับ โฆษณาได้แล้ว


สำหรับผู้คนที่ไม่มั่นใจว่าข่าวนั้นเป็นข่าวปลอมหรือไม่ อีกทางเลือกก็คือ ใช้  Google image ในการตรวจสอบข่าว โดยการใช้รูปภาพ

เราสามารถอ่านเงือนไขต่าง ๆ ของ นโยบายความเป็นส่วนตัวได้ https://www.facebook.com/privacy/explanation

มาร์คยังพูดให้กำลังใจนักลงทุนอีกว่า ตอนนี้กำลังดูช่องทางที่จะ เผยแพร่ facebook ในจีน แต่ต้องศึกษาระเบียบข้อกฏหายต่อไป

(คนจีนตอนนี้ใช้ renren.com แทน Facebook )

วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561

IBM นำเสนอ Robot ที่โต้วาทีกับมนุษย์
เราอาจเคยได้ยินข่าว ของ IBM เรื่อง คอมพิวเตอร์ชนะเกมส์ หมากรุก เมื่อปี 1997 มันเคยเอาชนะมนุษย์ในการตอบคำถามในรายการเกมส์โชว ที่ชื่อว่า Jeopardy เมื่อปี 2011 ในการแข่งขั้นครั้งนั้นคอมพิวเตอร์ Watson ก็มีการตอบถูกบ้างผิดบ้าง แต่มันก็เอาชนะมนุษย์ไปได้ ในปี 2017 Google AI AlphaGo ก็เอาชนะแชมป์โลกเกมส์ Go เมื่อวันที่ 18 june 2018 คอมพิวเตอร์ สามารถเอาชนะนักโต้วาทีได้ในการแถลงข่าวที่ผ่านมา

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ปัญหาเรื่องฟ้อนต์ TH Sarabun IT9 ทำไมต้องเลิกใช้

ผมคงไม่ต้องอ้างอิงระเบียบสำนักนายกว่าด้วยเรื่องการใช้ฟ้อนต์ TH Sarabun หรือที่อ่านว่า ไทยสารบัญ และประกาศให้ใช้เลขไทยในหนังสือราชการ เพราะประกาศมาตั้งแต่ปี 2549 เพียงแค่ขอความร่วมมือไมไ่ด้บังคับใช้ ลิงค์เอกสาร

ในการพิมพ์เลขไทยในต้องกดปุ่ม shift แล้วพิมพ์บนแป้นตัวเลข ตามมาตรฐานเครื่องพิมพ์ดีด แต่ก็มีหลายคนชอบพิมพ์ตัวเลข ตรงแป้นตัวเลข ที่เพิ่มเข้ามาในแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์เพื่อพิมพ์เลขภาษาอาราบิก มันไม่สะดวกมีคนนำไปดัดแปลง แล้วออกฟ้อนต์ใหม่ชื่อ TH Sarabun IT9 ขึ้นมาเพื่อให้สามารถพิมพ์เลข อาราบิค ที่แป้นพิมพ์ตัวเลขเป็นเลขไทย

วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ไมโครซอฟต์จะเข้าซื้อ Github

การจะเข้าไปซื้อ github ของไมโครซอฟท์ ประกาศเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2018 สร้างความกังวนให้กับนักพัฒนา บางส่วน ถึงการเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้เพราะ ตั้งแต่อดีตที่ผ่านมา แนวคิดของไมโครซอฟท์ คือพัฒนาซอฟต์แวร์ แล้วขายไลเซนต์ ให้กับผู้ใช้งาน ในรูปแบบที่ไม่ยอมเปิดเผยซอร์สโค้ด เพราะมันคือทรัพยากรขององค์กรที่สร้างรายได้ แต่อีกแนวความคิดหนึงของโลกซอฟต์แวร์ คือการ เปิดเผยซอร์สโค้ด เพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกันของ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่เรียกกันว่าโอเพ่นซอร์ส ก็คือแนวความคิดที่ว่าเปิดเผยซอร์สโค้ดเพื่อความโปร่งใส เปิดเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกัน เปิดเผยเพื่อความน่าเชื่อถือ ซึ่งนี้คืออุดมคติที่ฝั่งโอเพ่นซอร์สยึดถือมาตลอด ลิขสิทธิ์ที่เปิดเผยซอร์สโค้ด ใครนำไปใช้ต้องเปิดเผยซอร์สโค้ดด้วย

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

Google IO 2018 มีอะไรน่าสนใจ

วันนี้ผมจะมาสรุปเค้าข้าวในเรื่องของงาน Google ไอโอ 2018 ที่ผ่านมาว่า Google ได้พูดถึงอะไรบ้างซึ่งงาน Google ไอ้อ้วนเป็นงานที่น่าสนใจงานสำหรับนักพัฒนาดูดูแล้วเปิดให้คนทั่วไปเพื่อที่จะคาดการณ์ว่าในอนาคตนั้นชีวิตและเทคโนโลยีจะไปในทิศทางใดซึ่ง Google ถือว่าเป็นบริษัททางด้านเทคโนโลยีชั้นนำของโลกอีกบริษัทหนึ่งนะครับ Google ได้พูดถึงเรื่องเทคโนโลยีด้านสุขภาพว่ามีความคืบหน้าอย่างไร

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

วิเคราะห์ พรก สินทรัพย์ ดิจิทัล 2561

ตอนนี้บ้านเรา มี พระราชกำหนด ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ ดิจิทัล 2561 เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ที่ให้ความสนใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งตอนนี้มี การแลกเปลี่ยนซื้อขาย และ ออก โทเคน เพื่อการระดมทุน ในการประกอบธุรกิจ
คริปโทเคอร์เรนซี่  หมายความว่า หน่วยข้อทูล อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์โดยมีความประสงค์ที่จะใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าบริการหรือสิทธิอื่นใดหรือแลกเปลี่ยนระหว่างสินทรัพย์ดิจิตอลและให้หมายความรวมถึงหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามที่คณะกรรมการกลตประกาศกำหนด
โทเคนดิจิทัล  หมายความว่าหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ